چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

در این بخش می توانید ویدئو های مرتبط با فعالیت کارخانجات تولید پودر سنگ آروشا را مشاهده فرمائید .